Information Anlægget Byggetips Galleri Links Aktivitetskalender Nyheder Login
Grantræer Tilbage

Følgende materialer skal bruges:

  • sisalgarn (høstbindegarn, gammeldags type)

  • blød ståltråd (bindetråd)

  • grøn spritbejdse (mørkegrøn eller græsgrøn)

  • evt. hobbylim og græsfibrSom redskab anvendes den på billedet viste "maskine", der sammensættes af:

  • et bræt ca. 120 cm langt
  • en håndboremaskine
  • 7-8 cm lange søm eller skruer
  • en krog


Boremaskinen fastholdes i den ene ende af brættet ved hjælp af et søm og et dertil svarende hul gennem boremaskinens håndtag eller ved hjælp af et par søm eller skruer på begge sider af håndtaget eller lignende. Boremaskinen skal forholdsvis let kunne frigøres fra brættet. I boremaskinens holder fastspændes en krog. I brættets anden ende fæstnes fire søm eller skruer som vist med hovederne 6-7 cm over brættet.
Fra toppen af et af de bageste søm føres et stykke ståltråd stramt op gennem krogen og tilbage til det andet bageste søm, og "maskinen" er nu klar til brug.

Den tragt, der dannes ved, at afstanden mellem de to bageste søm er større end mellem de to forreste, gør det lettere at føre garnet ind mellem trådene. Sisalgarnet anbringes i et glas eller en bøtte, og sprit­bejdsen blandes og hældes over, så garnet gennemfarves. Beholderen bør ikke være for stor, og der skal bruges en pind til at presse garnet ned i væsken med.
Derefter lægges garnet på en avis til tørring. Det er klogt at bruge plastikhandsker, da bejdsen er vanskelig at fjerne, hvis den kommer på huden. Det er ikke tilrådeligt at bruge vand­baseret bejdse, da den ikke er vand­fast. Efter endt tørring klippes sisalgarnet i 2-5 cm lange stykker, og fremstillingen af grantræerne kan begynde.

Garnstykkerne tages et for et og nulres mellem fingrene til en lille flad måtte med de enkelte fibre liggende nogenlunde parallelt. Stykkerne føres op mellem de to ståltråde, tæt efter hinanden indtil den ønskede længde af træet er nået. De korteste garnstykker bruges ved toppen og de længste ved bunden af træet. Der afsættes ca. 2 cm mellemrum mellem træerne.
Efterhånden som styk­kerne føres op, drejes der en anelse på boremaskinens håndtag, så trådene snos lidt. Derved fastholdes fibrene, der ellers let kan drysse af. Når hele tråden er udfyldt, drejes håndtaget flere gange, så alle fibre sidder fast mellem trådene. Da trådene bliver kortere ved at blive snoet, skal boremaskinen dernæst frigøres fra brættet, hvorefter håndtaget drejes mange gange med stramt holdt tråd. Der vil nu dannes en pølse af strittende fibre, der nærmest ligner en meget lang flaskerenser, som herefter fri­gøres fra boremaskinen.

Ved hjælp af en saks - og gerne en kraftig saks - klippes grantræerne i form. Det er nok med 4-6 klip skråt fra den brede del af træet til toppen. Hvis man ønsker det, kan "grenene" gives en nedadhængende retning ved at man former et "o" med tommel- og pegefinger og trækker guirlanden af træer herigennem.

Eventuelt kan træerne gøres lidt tættere ved at dyppe i eller pensle med en tynd lim eller anvende spray lim, hvorefter træerne drysses med græs­fibre. Min egen erfaring er, at der kan fremstilles to hold svarende til 15-20 træer på en time, forudsat at sisalgarnet er farvet. Ved at vente med farvningen indtil træet er fremstillet, kan der eksperimenteres med "døde" grantræer og eventuelt andre farvevirkninger. De afklippede fibre behøver ikke at gå til spilde. Med lidt tålmodighed kan de anvendes til fremstilling af f.eks. lange græstotter i fugtige områder, vækster i køkkenhaver, en række hindbær. Eventuelt suppleres med græsfibre eller fint skum­gummigranulat. Ufarvede fibre kan bruges som langt vissent græs. Det sker ved at samle fibrene i små runde eller flade bundter og dyppe dem i lim, hvorefter de anbringes på "voksestedet". Når limen er tør, nulres fibrene med en finger til et mere naturligt udseende.